Pirmsskolas personāls

Pirmsskolas izglītības skolotājas

Grupa “Kāpēcīši”  Maruta Kazinovska, Ieva Taubere

Grupa “Knīpas un Knauķi” Undīne Lapiņa, Ieva Taubere

Pirmsskolas skolotāju palīgi

Krista Ušerauska

Rita Balode

Jolanta Irbe