Aprīlis

BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS DEJOTĀJI PIEDALĀS VALMIERAS APRIŅĶA TAUTISKO DEJU SKATĒ. 

bilde

Uzsākot jauno mācību gadu, viena no mūsu skolas prioritātēm bija piedalīšanās Valmieras apriņķa tautisko deju skatē. Lai šo mērķi sasniegtu, nācās grūti un pacietīgi strādāt deju mēģinājumos.

Visgrūtāk gāja, mācoties dejas, kad soļus un gājienus nācās atkārtot atkal un atkal, kad brīžiem bija aizmirsies, kura ir labā kāja un kāpēc vispār jātur taisna mugura un braši jādejo mūzikas ritmā. Tuvojoties tautisko deju skatei, deju skolotāja mēģinājumos mūs aicināja vēl biežāk kā līdz šim. Un tad vēl nogurums, apnikums un slinkums turpat apkārt vien grozījās un čukstēja-nāc atpūties, tu esi piekusis, tu vairs nevari…

Tautisko deju skates rītā, brengulieši, skaisti saposušies, ieradās Valmieras kultūras centrā un lieliski nodejojot savu pirmo deju, gatavojās otrajam priekšnesumam. Dejotājiem no sirds līdzi juta gan mammas, gan skolotājas. Atpūtas brīdī bērni baudīja spirdzinošus augļus, pārlūkoja tērpus, sasēja atrisušās pastalu auklas.

bilde2

No sirds nodejojuši arī otru deju, kā kārtīgiem dejotājiem pienākas, visi sakārtoja kreklus, blūzes, brunčus, bikses un pastalas. Pēc apspriešanās žūrija paziņoja savu lēmumu- ar 38,17 punktiem Brenguļu sākumskolas dejotāji izcīnīja II pakāpes diplomu.

S.Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore.